VS-opleiding

Als Verpleegkundig Specialist GGZ in opleiding volg je naast je werk in de directe zorgverlening de driejarige masteropleiding GGZ-Verpleegkundig Specialist (inclusief MANP/GGZ).

Het cursorisch deel beslaat circa 1 dag per week. Het praktijkdeel krijgt vorm door drie maal een jaar lang op verschillende praktijkleerplaatsen te werken bij de diverse locaties waar wij volwassenen en ouderen behandelen en begeleiden of de specialistische centra van GGZ Rivierduinen. In deze opleiding werken wij samen met Centrum ’45, waardoor het ook mogelijk is dat je gedurende een jaar bij Centrum ’45 geplaatst wordt.

Naast de vakinhoudelijke vorming heeft de persoonlijke effectiviteit een belangrijke plek binnen de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ.
Na succesvolle afronding van de opleiding kan je ingeschreven worden als Verpleegkundig Specialist in het BiG-register artikel 14.
De praktijkopleider is Hanneke van Beek.

Selectieprocedure

De selectie vindt jaarlijks plaats in mei/juni. Solliciteren kan wanneer de vacature online staat. Je hebt een voltooide HBO-V opleiding en minimaal 4 jaar werkervaring als verpleegkundige, waarvan minimaal 3 jaar in de GGZ. In de vacature zal gevraagd worden om een motivatiebrief, Curriculum Vitae, een ingevuld aanmeldingsformulier en kopieën van de inschrijving BIG-register, de diploma’s en het paspoort/identiteitsbewijs. De opleidingsplaatsen worden verdeeld onder interne en externe kandidaten.

Het aanmeldingsformulier en de criteria voor bovengemiddeld functioneren formulier kunnen worden bekeken en gedownload van de website van ggzvs.

Leerarbeidsovereenkomst

Als opleideling krijg je een dienstverband voor bepaalde tijd van 36 uur per week met een salaris conform de CAO GGZ FWG 50 (32 uur is bespreekbaar en leidt tot een langere duur van het praktijkopleidingtraject). De opleiding start jaarlijks in januari.

Vergoeding studiekosten

De opleidingskosten en studieboeken krijg je vergoed. De lestijd valt geheel binnen werktijd, de studietijd is in eigen tijd.

Wat bieden wij

Wij bieden je een gevarieerde functie in combinatie met een masteropleiding, waarin je leert zelfstandig behandelverantwoordelijkheid te dragen in combinatie met het onderzoeken en verbeteren van de (verpleegkundige) hulpverlening en het coachen van andere hulpverleners. Je wordt begeleid door de (praktijk)opleider GGZ-Verpleegkundig Specialist en door diverse hulpverleners op de werkplekken.

Contact

GGZ Rivierduinen Academie
Secretariaat VS-Opleiding
Karin Bakker, tel: 06 12 41 13 89
Email: k.bakker@rivierduinen.nl