Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
GGZ Rivierduinen Beter binnen bereik

Onder het motto ‘beter binnen bereik’ bieden wij geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland. Wij bieden hulp en behandelingen aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. GGZ Rivierduinen staat in voor zorg die het beste past bij de situatie van de cliënt: eenvoudig en kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is, thuis of in één van onze poli(klinieken) als het moet. Onze zorg is deskundig, betrokken én dichtbij.

GGZ Rivierduinen staat in voor zorg die het beste past bij de situatie van de cliënt

GGZ Rivierduinen behandelt en begeleidt volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren. cliënten kunnen ook bij ons terecht met eetstoornissen, autisme en een combinatie van een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Wij onderhouden nauwe samenwerkingsrelaties met huisartsen, andere zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. En werken met zorgprogramma’s gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Onze professionals meten voortdurend de resultaten van de behandeling. Voor hen staat het geven van zorg op een persoonlijke en betrokken wijze voorop. Wij staan dichtbij cliënten en de maatschappij.

Beter binnen bereik Onze missie

Onze missie is gebaseerd op de zorg die wij bieden aan onze cliënten: herstel van cliënten, de kwaliteit van zorg en de (fysieke) bereikbaarheid én toegankelijkheid die daarbij hoort. Met de verdere implementatie van de herstelvisie willen wij herstel reoriënterende zorg aanbieden die het beste past bij de omgeving van de cliënt.

Rivierduinen zijn van oudsher plaatsen waar mensen zich veilig voelen, tot rust kunnen komen en aan kunnen sterken. Dat is wat wij willen zijn voor mensen met psychische en psychiatrische problemen: een plek waar mensen kunnen werken aan herstel, een plek waar beter binnen bereik is.

Onze medewerkers bieden zorg op een persoonlijke en betrokken wijze. Betrokken door te luisteren, inleven in de situatie en serieus nemen van cliënten. Dat is waar onze professionals voor staan.

Wij staan dichtbij cliënt en maatschappij

Duurzaam herstel voor iedereen

Net als de hele GGZ is ook GGZ Rivierduinen in beweging en hebben wij ons geconfirmeerd aan de nieuwe GGZ, met een verbeterde visie en focus op herstelgerichte zorg. Met onze aansluiting bij de landelijke beweging ‘Herstel voor iedereen’ gaan wij voor het doel met als resultaat 30% meer herstel voor onze cliënten, in 30% minder afhankelijkheid van de zorg en in 30% toename van het aantal cliënten dat op een bevredigende wijze kan meedoen in de samenleving. Samen met onze professionals hebben we de ambitie om steeds beter te presteren. Wij zoeken continu naar mogelijkheden om onze zorg aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en de verwachtingen van onze cliënten. Hoe doen we dit? Door het meten van de resultaten van ons werk. Deze uitkomsten bieden ons namelijk een handvat voor de dagelijkse praktijk én om werkwijzen aan te passen waar het nodig is. Wat vinden wij het allerbelangrijkst? Onze cliënten moeten tevreden zijn over de hoge zorgkwaliteitsnormen die wij als GGZ Rivierduinen hanteren.