Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Werken in de acute psychiatrie

De multidisciplinaire teams van GGZ Rivierduinen bestaan uit verschillende professionals binnen de psychiatrie. Elk zijn zij op een ander gebied deskundig, zoals de triagist, psychiater, psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, arts-assistenten, of (psychiatrisch) verpleegkundigen. Samen zorgen zij voor de behandeling voor de cliënt op weg naar herstel of opheffing van de stoornis.

Naar vacatures

Acute Psychiatrie

De Acute Psychiatrie biedt diagnostiek, behandeling, bescherming en ondersteuning aan de cliënt en zijn of haar directe leefomgeving gedurende de crisis. Waar mogelijk bieden wij dit in de thuissituatie. De acute zorg kan hierbij snel op- en afgeschaald worden.

We zetten in op het voorkomen van een opname en maken een snel ontslag vanuit de kliniek mogelijk. Doel is dat de cliënt de regie over het eigen functioneren hervindt.

Onderdelen zorgfunctie Acute psychiatrie

Psychiatrische Eerste Hulp

Op 13 juni 2017 opende de Psychiatrische Eerste Hulp in Leiden voor mensen met verward gedrag en een acute hulpvraag gefaseerd haar deuren. Deze mensen belanden niet langer op het politiebureau, maar worden op de Psychiatrische Eerste Hulp opgevangen, onderzocht en zo nodig doorverwezen.  Na een goed verlopen proefperiode is de Psychiatrische Eerste Hulp vanaf 28 augustus ook geopend voor de regio Alphen, Gouda e.o.

Crisisdienst

Intensive home treatment / IHT

De medewerkers van een IHT team reageren snel en adequaat op een (dreigende) psychiatrisch crisis bij een cliënt. Zij bieden behandeling en ondersteuning aan de cliënt en zijn of haar directe leefomgeving gedurende de crisis. Dit bieden zij meestal in de thuissituatie. Het IHT team zet zich in om een klinische opname te voorkomen of een snel ontslag vanuit de kliniek mogelijk te maken.

High intensive care /HIC en Medium care /MC

Een HIC/MC biedt herstelondersteunende zorg, behandeling en bescherming.  Hiermee combineren zij herstel en het zogenoemde ‘medisch model’. De opname en behandeling hebben twee doelen. Enerzijds het herwinnen van regie over het eigen functioneren. Anderzijds het bieden van bescherming.

Acute Dagbehandeling / ADB

Acute dagbehandeling biedt diagnostiek, behandeling en ondersteunende/activerende begeleiding voor cliënten voor wie IHT onvoldoende. Daarnaast is ook een klinische opname nog niet nodig. De ADB bekort ook klinische opnamen op de HIC en MC. In die zin is ADB een essentiële schakel in de keten.

Andere zorgfuncties

Naast acute psychiatrie heeft GGZ Rivierduinen ook andere zorgfuncties. Deze hebben wij onder gebracht onder de specialisaties herstelondersteunende, poliklinische-, of wijkgerichte psychiatrie en Centrum Eetstoornissen Ursula. Meer informatie over deze zorgfuncties vind je bovenaan deze pagina of hier.