Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Werken bij Centrum Eetstoornissen Ursula

De multidisciplinaire teams van GGZ Rivierduinen bestaan uit verschillende professionals binnen de psychiatrie. Elk zijn zij op een ander gebied deskundig, zoals de psychiater, gz- of klinisch psycholoog, artsen, arts-assistenten, therapeuten of (psychiatrisch) verpleegkundigen. Samen zorgen zij voor de behandeling voor de cliënt op weg naar herstel of opheffing van de eetstoornis.

Naar vacatures

Centrum Eetstoornissen Ursula

GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula onderscheidt zich van andere centra voor eetstoornissen. Dit doen wij door de problematiek van eetstoornissen en andere psychiatrische stoornissen te behandelen in één programma.  We bieden nieuwe therapieën als de cliënt met een (langdurige) ernstige eetstoornis kampt en vaak al meerdere behandelingen achter de rug heeft.

Bij Centrum Eetstoornissen Ursula krijgt iedereen altijd de meest passende zorg. GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula behoort dan ook tot de eerste afdelingen in Nederland die het keurmerk TOPGGz ontvingen. Dit doen we met de volgende uitgangspunten:

Uitgangspunten GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula

Flexibele zorg

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten de zorg krijgen die op dat moment het beste bij hen past. Daarom krijgt iedereen een behandelplan op maat en kan men bij gewijzigde omstandigheden op een ander type zorg overstappen. Dit kan door bijvoorbeeld van minder naar meer intensief zorg of andersom over te stappen. De behandelingen vinden meestal in groepsverband plaats, vaak met mensen met eenzelfde eetstoornis. Herkenning en erkenning van deelgenoten en het samen met deelgenoten zoeken naar oplossingen is een belangrijk onderdeel van het herstelproces voor veel cliënten.

Betrekken van belangrijke anderen

Daarnaast hechten wij er aan de voor de cliënt belangrijke anderen zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken. Onze visie op verandering is dat deze met name thuis plaatsvindt en niet in een behandelcentrum. Wij zijn er om dit herstelproces waar nodig te ondersteunen. In de eerste plaats gebeurt dat bij voorkeur thuis en ambulant, bijvoorbeeld door ambulante gesprekken bij ons centrum of inzet van Psychiatrisch Thuiszorg. Soms is in een bepaalde fase van het traject een intensievere behandeling in het Centrum Eetstoornissen Ursula nodig. Wij vinden het dan belangrijk dat er een goede en geleidelijke afbouw volgt, zodat het geleerde thuis toegepast kan worden.

Behandeling per ziektebeeld

Wij werken met drie zorgpaden: Boulimia Nervosa/Binge Eating Disorder, Anorexia Nervosa en een zorgpad Jeugd. Dit maakt het mogelijk cliënten gerichte zorg te bieden, passend bij hun problematiek en samen met mensen die met vergelijkbare problematiek te maken hebben.

De Individuele hulpvraag staat centraal bij Centrum Eetstoornissen Ursula

Centraal staat wat de cliënt wilt bereiken. Het behandelteam overlegt met cliënt hoe wij hem of haar kunnen helpen met het bereiken van de doelen. Op het moment dat de vraag wijzigt, gaan wij hier flexibel mee om. Zo kan de ene behandelvorm overgaan in een andere. We zorgen er dan wél voor dat de cliënt zoveel mogelijk met dezelfde behandelaren te maken heeft. Bij de behandeling zijn betrokken: psychiaters, artsen, GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychomotore therapeuten, creatief therapeuten, systeemtherapeuten, maatschappelijk werkers, sociotherapeuten en ervaringsdeskundigen.

Na intake geen wachttijd

Veel mensen vinden het vervelend als ze na de intake moeten wachten op een behandeling. Daarom werken wij met een wachttijd vóór de intake. Als na de intake blijkt dat de individuele vraag en ons aanbod goed op elkaar aansluiten, kan de cliënt zo snel mogelijk bij ons terecht.

Groepsbehandeling en individuele behandeling

De meeste behandelingen vinden groepsgewijs plaats. Samen met therapeuten, ervaringsdeskundigen en deelgenoten werken aan herstel en proberen inzicht te krijgen in de oorzaken en achtergronden van het eetprobleem. Afhankelijk van de omstandigheden, is soms individuele behandeling gewenst. Beide bieden wij aan bij Centrum Eetstoornissen Ursula

Samenwerking met andere instellingen

Om cliënten met gecompliceerde problematiek goed te kunnen behandelen, werken wij regelmatig samen met andere instellingen. Bijvoorbeeld met de volwassenenpsychiatrie, de jeugdzorg, het algemeen ziekenhuis en maatschappelijk werk. Dit betekent soms dat een cliënt bij verschillende instellingen tegelijk in behandeling is.

Andere zorgfuncties

Naast Centrum Eetstoornissen Ursula heeft GGZ Rivierduinen ook andere zorgfuncties. Deze hebben wij onder gebracht onder de specialisaties acute-,  herstelondersteunende-, of wijkgerichte psychiatrie en Centrum Eetstoornissen Ursula. Meer informatie over deze zorgfuncties vind je bovenaan deze pagina of hier.