Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Werken in de herstelondersteunende psychiatrie

De multidisciplinaire teams van GGZ Rivierduinen bestaan uit verschillende professionals binnen de psychiatrie. Elk zijn zij op een ander gebied deskundig, zoals de psychiater, psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, arts-assistenten, of (psychiatrisch) verpleegkundigen. Samen zorgen zij voor de behandeling voor de cliënt op weg naar herstel of opheffing van de stoornis.

Naar vacatures

Herstelondersteunende Psychiatrie

De herstelondersteunende psychiatrie biedt behandeling en begeleiding aan cliënten met langer durende complexe psychiatrische aandoeningen. Het herstelperspectief van cliënten vormt hierbij het vertrekpunt voor de zorg. Afhankelijk van de fase van het herstelproces waarin de cliënt zich bevindt, ligt het accent op klinisch, persoonlijk of maatschappelijk herstel. Daarbij is het belangrijkst voor het slagen van het proces in de herstelondersteunende psychiatrie, de mogelijkheid om (opnieuw) te kunnen participeren in de samenleving.

Complex en tijdrovend proces

Herstellen is voor cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening een complex en tijdrovend proces dat ook vele crises, keerpunten en momenten van terugval kent. Afhankelijk van individuele mogelijkheden en vooral zijn of haar wensen in het herstelproces, is de cliënt gebaat bij het snel op- en afschalen van zorg binnen de keten van herstelondersteunende voorzieningen.

Herstelondersteunende psychiatrie in overleg met cliënten

De zorgvisie van Rivierduinen gaat uit van een herstelgerichte aanpak dicht bij de zorgvrager en diens naasten. Deze richt zich niet alleen op wat ontbreekt of niet mogelijk is, maar vooral op wat wél aanwezig is en wél kan. We spelen binnen de herstelondersteunende psychiatrie in op de kracht en het herstelvermogen van de cliënt. En we leggen de nadruk op behoud van zelfredzaamheid en eigen regie. We streven er naar dat cliënten conform de eigen wensen en aspiraties participeren in de samenleving.

De scorecard herstel

Om dit te realiseren, ontwikkelde GGZ Rivierduinen een uniek instrument; de scorecard herstel. Wij zetten deze scorecard en de cliëntprofielen in om een goede instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten te realiseren. Het doel is om vanuit de mate van herstel van de cliënt, hem of haar een afdeling te bieden met begeleiding, behandeling en herstelondersteuning die precies bij hem of haar past. We werken daarbij toe naar een nieuwe, aaneengesloten keten van herstelondersteunende zorg in onze regionale centra en daarbuiten.

Andere zorgfuncties

Naast herstelondersteunende psychiatrie heeft GGZ Rivierduinen ook andere zorgfuncties. Deze hebben wij onder gebracht onder de specialisaties acute-,  poliklinische-, of wijkgerichte psychiatrie en Centrum Eetstoornissen Ursula. Meer informatie over deze zorgfuncties vind je bovenaan deze pagina of hier.