Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Werken in de poliklinische psychiatrie

De multidisciplinaire teams van GGZ Rivierduinen bestaan uit verschillende professionals binnen de psychiatrie. Elk zijn zij op een ander gebied deskundig, zoals de psychiater, psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, arts-assistenten, of (psychiatrisch) verpleegkundigen. Samen zorgen zij voor de behandeling voor de cliënt op weg naar herstel of opheffing van de stoornis.

Naar vacatures

Poliklinische Psychiatrie

De poliklinische psychiatrie biedt ambulante specialistische GGZ aan cliënten van alle leeftijden met een (ernstige en/of complexe) psychiatrische aandoening. In de polikliniek bieden we zorg om de stoornis op te heffen of zodanig te verminderen dat de cliënt zijn leven weer op eigen kracht naar tevredenheid kan inrichten. Geen of minder persoonlijke klachten en participatie in de maatschappij vormen het uitgangspunt. GGZ Rivierduinen heeft daarom poliklinieken op veel locaties in haar werkgebied. Klik hier om te zien welke locaties dat zijn.

Doelgroep en zorg poliklinische psychiatrie

De poliklinische psychiatrie biedt ambulante specialistische GGZ gericht op duurzaam herstel. De doelgroep bestaat uit cliënten van álle leeftijden met een (ernstige en/of complexe) psychiatrische aandoening. Zij hebben echter geen acute hulp nodig. Een groot deel van de cliënten heeft al eerder psychologische zorg gehad maar heeft aanvullende of nieuwe behandelingen nodig om nog beter te herstellen. Op veel locaties in het haar werkgebied heeft GGZ Rivierduinen daarom poliklinieken om op die manier dicht bij de cliënt te zijn en “beter binnen bereik”.

Multidisciplinaire behandelteams

Onze zorgverleners in de polikliniek werken in multidisciplinaire behandelteams. Zo zijn wij verzekerd van samenwerking bij complexe zorg. In de polikliniek bieden we zorg om de stoornis op te heffen of zodanig te verminderen dat de cliënt zijn leven weer op eigen kracht naar tevredenheid kan inrichten. Geen of minder persoonlijke klachten en participatie in de maatschappij vormen het uitgangspunt. De diversiteit aan en van zorgvragen is groot; ons brede aanbod speelt daarop in. De klachten hebben vaak te maken met een samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren. De insteek van onze zorg is zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk. De behandeling in de polikliniek stopt als de behandeldoelen zijn bereikt of als er geen perspectief meer is op verdere verbetering. Als behandeling in de polikliniek onvoldoende resultaat oplevert, kunnen cliënten eventueel doorstromen naar een andere zorgfunctie.

Andere zorgfuncties

Naast wijkgerichte psychiatrie heeft GGZ Rivierduinen ook andere zorgfuncties. Deze hebben wij onder gebracht onder de specialisaties acute-,  herstelondersteunende-, of wijkgerichte psychiatrie en Centrum Eetstoornissen Ursula. Meer informatie over deze zorgfuncties vind je bovenaan deze pagina of hier.