Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Werken in de wijgerichte psychiatrie

Elk wijkteam bestaat uit verschillende psychiatrie hulpverleners die elk op een ander gebied deskundig zijn zoals de psychiater, psychiatrisch verpleegkundige, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundig specialist, maatschappelijk werker, woonbegeleider, trajectbegeleider en ervaringswerker. Samen bieden zij naast behandeling van psychiatrische klachten ook praktische hulp op het gebied van relaties, huisvesting, financiën, werk, daginvulling, verslaving en eenzaamheid.

Naar vacatures

Wijkgerichte Psychiatrie

Werken of naar school gaan, contact leggen en onderhouden, dagritme en het hebben van een zinvolle daginvulling geven mensen houvast. Juist deze zaken lukken vaak niet meer bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Het dagelijkse leven is moeilijk en verschillende problemen doen zich tegelijkertijd voor. Bijvoorbeeld problemen met relaties, huisvesting, financiën, daginvulling, verslaving, criminaliteit, eenzaamheid en isolement. Voor dergelijke problemen bestaat geen standaard aanpak. Dan is hulp op maat nodig. Soms langdurig of blijvend. De hulpverleners van onze wijkgerichte psychiatrie ondersteunen en helpen bij het oplossen van deze problemen en bieden hulp zodat de problemen niet groter worden.

Eén contactpersoon

De hulpverleners van het wijkteam kennen de wijk waarin zij werken goed. Als het nodig is, werken zij samen met andere instanties in de wijk. Bijvoorbeeld met de huisarts, een wijkagent, een woningcoöperatie of de gemeente. Eén van de hulpverleners uit het wijkteam is de vaste contactpersoon voor de cliënt en zijn familie. Deze hulpverlener stemt de behandeling en begeleiding op elkaar af en houdt de voortgang van de behandeling in de gaten. Ook als de cliënt tijdelijk wordt opgenomen in de kliniek, is deze medewerker betrokken bij de behandeling en blijft hij of zij contactpersoon.

Daarom wijkgerichte psychiatrie

Het behandelen en begeleiden van de cliënt in de eigen woonomgeving blijkt een gunstig effect te hebben op het verloop van de psychiatrische aandoening. Daarom werkt GGZ Rivierduinen met teams in de wijk. Deze teams wijkgerichte psychiatrie bieden zorg bij de cliënt thuis en kunnen als het nodig is tijdelijk meer zorg bieden. De zorg duurt zo lang als de cliënt het nodig heeft.  De teams binnen de wijkgerichte psychiatrie bieden daarnaast ook ‘bemoeizorg’ aan mensen bij wie vermoed wordt dat ze een ernstige psychiatrische aandoening hebben en die zelf geen hulp vragen.

Andere zorgfuncties

Naast wijkgerichte psychiatrie heeft GGZ Rivierduinen ook andere zorgfuncties. Deze hebben wij onder gebracht onder de specialisaties acute-, poliklinische- of  herstelondersteunende psychiatrie en Centrum Eetstoornissen Ursula. Meer informatie over deze zorgfuncties vind je bovenaan deze pagina of hier.