Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Privacyverklaring

GGZ Rivierduinen heeft meerdere locaties in Zuid-Holland. De hoofdlocatie is gevestigd te Leiden, Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden. GGZ Rivierduinen is ingeschreven met Kamer van Koophandel nummer 28103824.

Onder het motto ‘beter binnen bereik’ biedt GGZ Rivierduinen geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland. Wij bieden de zorg die het beste past bij de situatie van de cliënt: thuis als het kan, in één van onze poliklinieken of klinieken als het moet.
GGZ Rivierduinen behandelt en begeleidt volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren. Cliënten kunnen ook bij ons terecht met eetstoornissen, autisme en een combinatie van een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.
Wij onderhouden nauwe samenwerkingsrelaties met de huisartsen, andere zorginstellingen en maatschappelijke organisaties en werken met zorgprogramma’s gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Onze professionele en deskundige medewerkers meten voortdurend de resultaten van de behandeling. Voor hen staat het geven van zorg op een persoonlijke, betrokken wijze voorop. Richtinggevend is daarbij de behoefte en vraag van cliënten, leidraad een respectvolle en mensgerichte bejegening.

Delen met anderen
GGZ Rivierduinen is de verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. GGZ Rivierduinen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze alleen aan derden verstrekken als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
GGZ Rivierduinen neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. Als u in het sollicitatieformulier heeft aangegeven dat wij contact met u mogen opnemen voor andere vacatures bij onze organisatie, dan bewaren wij uw gegevens maximaal een jaar na beëindiging van de procedure.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rivierduinen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Vergeet niet om ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) af te dekken. GGZ Rivierduinen reageert uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, dan kunt u deze richten aan:

GGZ Rivierduinen
Postbus 405
2300 AK Leiden
info@rivierduinen.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Functionaris Gegevensbescherming
GGZ Rivierduinen heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Dit is de heer (Bart) Fennema. Hij is bereikbaar via het mailadres avg@rivierduinen.nl. U kunt met hem contact opnemen wanneer u vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een eventuele klacht over het gebruik van persoonsgegevens bij hem indienen. Mocht u er met onze functionaris gegevensbescherming niet uitkomen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van onze vacatures? Dan kunt u een job alert aanmaken. Voor de job alert gebruiken wij alleen uw naam en mailadres. Geen vacatures meer ontvangen?
U kunt zich te allen tijde afmelden via de button ‘afmelden’ onderaan de nieuwsbrief. Uw gegevens worden zo snel mogelijk verwijderd.