Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Maatschappelijk werker

Overig Leiden 36 uur

Maatschappelijk werker

Als maatschappelijk werker probeer je jouw klant sterker te maken, zodat hij op eigen kracht de draad weer op kan pakken. Hierbij activeer je de mensen die betrokken zijn bij de klant en maak je zoveel mogelijk gebruik van trainingen en/ of gesprekken in groepsverband, waar oplossingen en tips in een veilige omgeving kunnen worden uitgewisseld. In je werk ga je uit van de talenten van de klant en onderzoek je met elkaar hoe hij deze vervolgens kan inzetten om een ander verder te helpen. Om goed met je klant in contact te zijn maak je gebruik van beschikbare en passende online toepassingen. Je bent eveneens in staat om zo nodig op een meer klassieke wijze te acteren in situaties waarin sprake is van ‘multi-problem’.

De functie

In je functie van maatschappelijk werker:

* Inventariseer je op een zorgvuldige wijze samen met de
klant diens hulpvraag , zodat een zorgvuldige analyse en
hulpverleningsplan kan worden opgesteld;
* Ontwikkel je hulpverleningsplannen, zodat de
hulpverlening door alle betrokkenen goed kan worden uitgevoerd;
* Voer je hulpverleningsplannen uit op een methodisch
verantwoorde en inzichtelijke wijze, zodanig dat je de vooraf gestelde
doelen samen met de klant zo goed mogelijk bereikt;
* Ben je continu bezig met het optimaliseren van de
dienstverlening aan klanten, door het signaleren van knelpunten, doen van
verbetervoorstellen, deelnemen aan multidisciplinair overleg en overleg
met beleidsmakers en het op peil houden van je deskundigheid.

Het profiel

Naast de functie-specifieke eisen voor maatschappelijk werker vind je het leuk om jezelf op basis van jouw talenten te verbinden aan verschillende opgaven binnen de organisatie. Opgaven zijn ‘opdrachten/ projecten’ met een tijdelijk karakter waaraan zowel uitvoerend professionals als collega’s van de verschillende expertises (waaronder Informatiemanagement, HRM en Financiën ) zich kunnen verbinden.

Uiteraard beschik je over een afgeronde relevante HBO opleiding, bij voorkeur HBO MWD en ben je in staat om zowel zelfstandig als samen met collega’s te werken. Je vindt gemakkelijk je weg, zowel binnen de eigen organisatie als een van de vele samenwerkingsverbanden waaraan het JGT deelneemt. Dit lukt je omdat je communicatief vaardig, flexibel, ondernemend en open bent en denkt vanuit te leveren prestaties. Je ziet kansen tot verbeterde samenwerking in de keten en mogelijkheden tot ontschotting en weet deze te verzilveren of beleggen binnen de organisatie.

Daarnaast hebben wij een voorkeur voor een kandidaat die:

In je functie van maatschappelijk werker:

* Inventariseer je op een zorgvuldige wijze samen met de klant diens hulpvraag , zodat een zorgvuldige analyse en hulpverleningsplan kan worden opgesteld;
* Ontwikkel je hulpverleningsplannen, zodat de hulpverlening door alle betrokkenen goed kan worden uitgevoerd;
* Voer je hulpverleningsplannen uit op een methodisch verantwoorde en inzichtelijke wijze, zodanig dat je de vooraf gestelde doelen samen met de klant zo goed mogelijk bereikt;
* Ben je continu bezig met het optimaliseren van de dienstverlening aan klanten, door het signaleren van knelpunten, doen van verbetervoorstellen, deelnemen aan multidisciplinair overleg en overleg met beleidsmakers en het op peil houden van je deskundigheid.

De organisatie

Het JGT is een vernieuwende en ambitieuze organisatie. Wij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse problemen op alle leefgebieden. We doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel individueel als collectief. Onze medewerkers werken daar waar de burgers zijn, in wijken en buurten, gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij burgers thuis. Het is onze ambitie om het eigenaarschap over het eigen leven van burgers en hun sociale netwerk te versterken zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn het eigen leven weer op te pakken en mee te doen. We gaan uit van hun talenten en zetten in op wederkerigheid.

Het JGT heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet naar een meer waarden-gedreven organisatie, waarbij eigenaarschap van mensen leidend is. We hebben veel geïnvesteerd in inhoudelijke ontwikkeling en innovatie en blijven dit ook doen. Tegelijkertijd zijn we verder gegaan met het proces naar zelforganisatie. Dit betekent dat je komt werken in een organisatie waar gewerkt wordt op basis van opgaven en talenten.

Het aanbod

Wij bieden jou een boeiende en afwisselende functie in een zelforganiserend team, waarbij jullie met elkaar een hoge mate van regie en regelmogelijkheden hebben om je werk voor de cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Om je hierin te ondersteunen kun je terugvallen op verschillende expertiseteams, waaronder IM, HRM Financiën etc. Ook kun je terugvallen op een verandercoach, vak-ontwikkelaars, accountmanagers en andere collega’s.

Het JGT wil koploper zijn en blijven in het sociale domein. Daarom investeren we continu in jouw individuele inzetbaarheid, alsook de professionele ontwikkeling van jou en je team. Dit doen we door middel van deskundigheidsbevordering, maar ook door het faciliteren van een reflectie-omgeving, zodat je hierover met elkaar in gesprek kunt blijven.

Je werkzaamheden vallen onder de cao Sociaal Werk en zijn ingeschaald in schaal 8 (minimaal €2.544 – maximaal €3.624, afhankelijk van kennis en ervaring). Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Om je werk te doen, daar waar jouw cliënt zich bevindt, word je uitgerust met een laptop en smartphone. Het JGT kent daarnaast een reiskostenregeling voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen. Voor een totaaloverzicht van het arbeidsvoorwaardenpakket van JGT kun je terecht bij de afdeling HRM.

Je ontvangt een overeenkomst voor de duur van 1 jaar voor 28 uren per week.

Direct solliciteren
Solliciteren bij GGZ Rivierduinen
  • Ontvangst sollicitatieOntvangst sollicitatie
  • Telefonisch contact n.a.v. sollicitatie met recruiterTelefonisch contact met recruiter
  • 1e gesprek manager + specialist1e gesprek manager & specialist
  • 2e gesprek overige collega specialisten2e gesprek met collega specialisten
  • 3e gesprek met directeur (hoeft niet altijd)3e gesprek met directeur (optioneel)
  • Aanleveren van benodigde gegevens + formulierenAanleveren van benodigde gegevens & personele formulieren
  • On boardingOnboarding
Meer informatie over deze vacature

Atte Gerssen

E-mail Bel +31 71 - 890 88 88