Image

Wijkteam

Werken of naar school gaan, contact leggen en onderhouden, dagritme en het hebben van een zinvolle daginvulling geven mensen houvast. Juist deze zaken lukken vaak niet meer bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Het dagelijkse leven is moeilijk en verschillende problemen doen zich tegelijkertijd voor. Bijvoorbeeld problemen met relaties, huisvesting, financiën, daginvulling, verslaving, criminaliteit, eenzaamheid en isolement. Voor dergelijke problemen bestaat geen standaard aanpak. Dan is hulp op maat nodig. Soms langdurig of blijvend. De hulpverleners van onze wijkgerichte psychiatrie ondersteunen en helpen bij het oplossen van deze problemen en bieden hulp zodat de problemen niet groter worden.

Vacatures in de wijk

Is werken in het wijkteam iets voor jou? Kijk hier of wij een passende vacature hebben. Of neem contact met ons op!